Tributació a Andorra

Els impostos a Andorra: quins són i per què són tan avantatjosos.

Durant molts anys, Andorra ha estat considerada com una jurisdicció "poc transparent" o com un "paradís fiscal". No obstant això, actualment la realitat queda molt lluny d'aquests conceptes ja que el Principat d'Andorra gaudeix d'un marc fiscal propi, el qual ha contribuït a que aquesta hagi sortit de la llista negra de l'OCDE.

Concretament, a Andorra hi ha la següent tributació:

  • Impost de la renda de les persones residents al país: tipus de gravamen progressiu fins al 10%.
  • Impost de societats: tipus de gravamen de l'10%.
  • Impost General Indirecte: tipus de gravamen de l'4,5%.
  • Impost de la renda de les persones no residents al país: tipus de gravamen progressiu fins al 10%.

Jurisdicció i impostos a Andorra

Andorra és un dels països d'Europa amb la taxa més baixa de l'impost de societats (2-10%) i de l'impost sobre la renda (5-10%). Té l'impost de el valor afegit més baix (IVA o impost sobre les vendes) a tot Europa amb 4,5%. No hi ha impostos sobre successions o herències i les contribucions a la seguretat social es troben entre els més baixos d'Europa.

Convenis fiscals + ubicació estratègica

Andorra està situada entre França i Espanya, a només 2h de Barcelona i 2,5 hores de distància de Tolosa, França. Els convenis de doble imposició ja van entrar en vigor amb els dos països tal com amb Luxembourg i Liechtenstein. També es van signar convenis amb Portugal i Malta.

100% oberta per a inversió estrangera


La inversió estrangera per crear empreses a Andorra és més que benvinguda. Facilita la residència als directors d'empreses amb l'obertura d'un nou negoci a Andorra.
Excel·lent nivell de vida i infraestructures
L'ingrés per càpita d'Andorra és un dels més alts d'Europa. Disposa d'una excel·lent assistència sanitària, sistema educatiu plurilingüe i internet d'alta velocitat a través de fibra òptica a tot el país.

Beneficis de la societats holding a Andorra

Societats amb participacions en altres societats nacionals de tercers països. Aquestes societats gaudeixen d'exempció fiscal sobre els dividends obtinguts, així com sobre les plusvàlues en els casos següents:

  1. Que l'entitat participada no resident fiscal estigui subjecta, sense possibilitat d'exempció, a un impost sobre la renda de característiques similars a l'impost sobre societats de el Principat d'Andorra.
  2. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital, els fons propis, el patrimoni net o els drets de vot de l'entitat resident o no resident fiscal sigui igual o superior a el 5 per cent. La participació corresponent s'ha de posseir de manera ininterrompuda durant l'any anterior a el dia en què sigui exigible el benefici que es distribueixi o, si no, s'ha de mantenir posteriorment durant el temps necessari per completar aquest període.
compartir
Tributació a Andorra
més articles
avantatges fiscals a andorra

Avantatges fiscals a Andorra

Andorra, amb Mònaco, té la taxa de criminalitat més baixa d'Europa. Un sistema d'atenció mèdica sofisticat juntament amb l'aire net de

Contacte
caCatalan