Beneficis d'invertir a Andorra o muntar un negoci al Principat

Si t'estàs plantejant obrir un negoci o invertir al Principat d'Andorra, deu saber que és un dels millors països on poder fer-ho, a part de pels seus beneficis fiscals també per molts altres més que anirem detallant al llarg d'aquest article.

El principat d'Andorra té un marc polític estable i una dinàmica econòmica, i això fa que sigui un dels països més atractius a l'hora d'invertir. Andorra té un model financer i econòmic que el converteix en un país molt adequat i rendible per viure-hi.


En aquest sentit, hem d'exposar que el baix nivell de preus i la baixa pressió fiscal permet que el cost de la vida sigui més baix que a la majoria de països europeus, de manera que els nostres futurs ciutadans inversors i les seves famílies podran gaudir d'uns preus a la majoria de productes i serveis molt més competitius que als seus països d'origen.

Proximitat i comunicacions

Andorra fa del seu territori limitat una de les seves grans virtuts. La proximitat ajuda a resoldre la majoria de qüestions que l'excés de burocràcia complica.

Pel que fa a les comunicacions, el Principat d'Andorra es troba en un procés de millora i replantejament de les vies de comunicació que la faran molt més accessible per terra i aire.

Estabilitat i seguretat

Andorra és un país socialment estable i amb una alta seguretat ciutadana. La taxa de criminalitat és una de les més baixes del món.

Natura

L´entorn natural Andorra té un medi ambient protegit i un entorn natural incomparable.

Educació

A l'educació Andorra disposa de tres sistemes educatius de gran qualitat i gratuïts, així com l'ensenyament espanyol, l'andorrà i el francès. Així mateix, també disposa de diversos ensenyaments privats com el British English i altres especialitats.

Sanitat

Pel que fa a la sanitat pública és de gran qualitat i permet, a més a més, via convenis internacionals, beneficiar-se d'atenció sanitària a l'estranger.

Tecnologia

Andorra és un país innovador i pioner en el camp de la tecnologia: ja s'ha produït l'apagada analògica i la cobertura UMTS i isposa de fibra òptica al 100% del territori.

Infraestructures lúdiques i esportives

Andorra disposa de dominis esquiables, instal·lacions esportives d´alt nivell per a pràctica de l´esport i la tecnificació, centres termolúdics i zones per a esports de risc, aventura i muntanya. Activitat cultural Auditori Nacional, Centre de Congressos, esdeveniments i estivals de tota mena.

Transparència

D'altra banda cal dir que l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal Andorra és conscient de la tendència a la transparència a nivell internacional i la seva resposta en aquest sentit ha estat en la mateixa línia, entenent que l'intercanvi automàtic és un futur ineludible per a totes les jurisdiccions a nivell mundial.

ctualment, un total de 51 països han signat l'acord multilateral d'intercanvi automàtic d'informació fiscal en relació amb certs comptes financers de persones físiques i jurídiques no residents fiscals a Andorra en bancs andorrans. Cal tenir en compte que la gran majoria dels països participants aplicaran aquest acord el 2017, però Andorra ha signat per començar aquest procediment el 2018.

A principis del 2015, només 4 països no van manifestar el seu compromís a adherir-se a aquest acord, però tot fa pensar que la pressió internacional pot ser determinant en aquest sentit. L‟aplicació de l‟intercanvi automàtic d‟informació en matèria fiscal entrarà en vigor a Andorra l‟any 2018, però cal considerar que es preveu un caràcter retroactiu d‟un any. No es coneixen encara els detalls dels comptes que seran reportats ni en general de l'aplicació d'aquest intercanvi automàtic.

Avantatges fiscals a holdings

D'altra banda, cal dir que pel que fa a les Societats holding amb participacions en altres societats nacionals de tercers països. Aquestes societats tenen exempció fiscal sobre els dividends obtinguts, així com sobre les plusvàlues en els casos següents:

  1. Que l'entitat participada no resident fiscal estigui subjecta, sense possibilitat d'exempció, a un impost sobre la renda de característiques similars a l'impost sobre societats de el Principat d'Andorra.
  2. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital, els fons propis, el patrimoni net o els drets de vot de l'entitat resident o no resident fiscal sigui igual o superior a el 5 per cent. La participació corresponent s'ha de posseir de manera ininterrompuda durant l'any anterior a el dia en què sigui exigible el benefici que es distribueixi o, si no, s'ha de mantenir posteriorment durant el temps necessari per completar aquest període.
compartir
Beneficis d'invertir a Andorra o muntar un negoci al Principat
més articles
avantatges fiscals a andorra

Avantatges fiscals a Andorra

Andorra, amb Mònaco, té la taxa de criminalitat més baixa d'Europa. Un sistema d'atenció mèdica sofisticat juntament amb l'aire net de

Contacte
caCatalan